Tapton Musikförlag

 

För lärare

 

Enkelt för läraren

Böckerna i serien gör det enkelt för läraren. De är genomtänkta och kompletta. Därför finns inget behov av att
hitta tilläggsmaterial, för att komplettera glapp i böckernas upplägg. Lärarens tid kan helt ägnas åt att stödja eleverna.

Böckerna är självinstruerande, varför många elever klarar sig mer eller mindre självständigt, samtidigt som de tycker det är roligt, för att de så snabbt gör framsteg.

 

 

Tapton Musikförlag © 2009, alla rättigheter förbehålles