Tapton Musikförlag

 

 

Om oss på Tapton Musikförlag

 

Under många år som gitarrlärare saknade vår författare och VD, Michael Reinisch, en spelbok som gjorde det lite lättare för eleverna, samtidigt som även lärarens roll skulle underlättas.

I lärarrollen förekom en ständig jakt på kompletterande material, då spelböckerna ofta har stora glapp. Det ledde fram till beslutet att själv skriva böcker. Filosofin var att göra böcker som är totalt genomarbetade och inte kräver att läraren ständigt måste producera eget material, eller leta efter passande material där böckerna inte räckte till.

Gitarrspelaren 1 kom 1995 och följdes snart upp av Gitarrspelaren 2. Därefter kom Elgitarristen 1. Alla har de det gemensamt att de är kompletta, samtidigt som eleverna lär sig otroligt snabbt och ofta ganska självständigt.

Idag är det ett stort antal elever som lärt sig spela och lärt sig noter genom dessa böcker. De har en gedigen grund att stå på inför sitt vidare musicerande och de har haft roligt hela tiden.

 

Tapton Musikförlag © 2009, alla rättigheter förbehålles